Proza. Deel VIII

Albert Verwey

titelpagina
DBNL vignet


Eenzame volzinnen Hegel's aesthetica Hölderlin Friedrich Nietzsche: Ecce Homo Drieërlei levenshouding Roomsch-Katholiek verweer Dr. H. Bavinck: Modernisme en Orthodoxie Dr. M.H.J. Schoenmaekers: Christosophie Epictetus Henr. Roland Holst-van der Schalk: De vrouw in het woud De afscheidsrede van prof. Fruin Max Havelaar 1860-1910 Friedrich Gundolf: Shakespeare und der Deutsche Geist Bolland's Zuivere Rede Ch.M. van Deventer: Hollandsche Bellettrie van den Dag Intree-rede van prof. T.J. de Boer L. Simons: De Wereld-bibliotheek P.L. Tak Gest. 24 augs. 1907 Jan Veth Taos