Proza. Deel V

Albert Verwey

titelpagina
DBNL vignet


Het talent van Bellamy Vondels Jephta Oude Nederlandsche sonnetten Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink Jan ten Brinks Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (Brief aan een vriend) G. Kalff: Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde Oude en nieuwe idee in de geschiedenis van onze letteren Willem Bilderdijk J. Koopmans: Letterkundige Studiën Dr. G. Kalff: Dichters van den Ouden Tijd Dr. J. Prinsen Jlz.: Jan van Hout Martha J. Hamaker: Jacob Geel Potgieter en Hilda Wijk Dr. J. Leendertz Jr.: Het leven van Vondel Vondels Peter en Pauwels Tesselschade