Over het gehele werk

over Zuid-Afrika


Over dit hoofdstuk/artikel

brief aan Hendrik Swellengrebel jr.

over Johannes Jacobus Kok

brief van Hendrik Cloete


27 februari 1779