De betekenis van de Nederlandse familienamen

P.J. Meertens

titelpagina
DBNL vignet


Woord vooraf Inleiding I. Patronymica II. Geografische namen, huisnamen en namen, ontleend aan uithangborden en gevelstenen III. Beroepsnamen IV. Namen, ontleend aan lichamelijke en geestelijke eigenschappen Dubbele geslachtsnamen De geografische verbreiding der familienamen Slotbeschouwingen Literatuurlijst