terug   verderprepost

De betekenis van de Nederlandse familienamen

P.J. Meertens

bron

P.J. Meertens, De betekenis van de Nederlandse familienamen. A. Rutgers, Naarden 1941

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr meer035bete01_01
logboek

- 2009-05-07 AS colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

eigen exemplaar dbnl

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van De betekenis van de Nederlandse familienamen van P.J. Meertens uit 1941.

 

redactionele ingrepen

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. 58 en 64) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina 1]

BIBLIOTHEEK VOOR GESLACHT- EN WAPENKUNDE

ONDER REDACTIE VAN C. PAMA

DE BETEKENIS VAN DE NEDERLANDSE FAMILIENAMEN

DOOR

P.J. MEERTENS

N.V. UITGEVERS-Mij A. RUTGERS NAARDEN

1941

 

[pagina 2]

S.W. Melchior Boek- en Kunstdrukkerij Amersfoort

 

[pagina 63]

INHOUD:


Blz.
Inleiding 4
I. Patronymica 16
II. Geografische namen, huisnamen en namen, ontleend aan uithangborden en gevelstenen 30
III. Beroepsnamen 40
IV. Namen, ontleend aan lichamelijke en geestelijke eigenschappen 45
Dubbele geslachtsnamen 47
De geografische verbreiding der familienamen 48
Slotbeschouwingen 54
Literatuurlijst 59

 

 

prepostterug   verder