De Nederlandse psalmberijmingen in de 16de eeuw

Van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk

S.J. Lenselink

titelpagina
DBNL vignet


[Woord vooraf] Ter verantwoording Inleiding Hoofdstuk I Het boek der psalmen in Israël 1. Het ontstaan van de psalmen De soorten De ‘Sitz im Leben’ 2. De samenstelling en het gebruik 3. De psalmen als poëzie Hoofdstuk II Het boek der psalmen in de christelijke kerk 1. Zijn betekenis voor de oudste christenheid 2. De psalmen in het liturgisch gebruik 3. De patres en het psalter Hoofdstuk III Kerklied en -muziek tot aan de Reformatie 1. De hymnen 2. Het kerkelijk lied en de psalmberijmingen in de volkstaal 3. De kerkmuziek en haar uitvoeringspraktijk Deel I De 16e-eeuwse reformatorische psalmberijmingen in Duitsland en Frankrijk Hoofdstuk I Duitsland 1. De Wittenbergse reformatie 2. De Straatsburgse en Zuidduits-anabaptistische reformatie 3. De Franse gereformeerde gemeente te Straatsburg Hoofdstuk II Frankrijk 1. De psalmen van Clement Marot 2. De psalmen van Théodore de Bèze 3. Calvijns principes Deel II De Nederlandse psalmberijmingen van de 16e eeuw tot 1566 Hoofdstuk I De oudste reformatorische berijmingen Hoofdstuk II De souterliedekens 1. Rooms of reformatorisch? 2. De Souterliedekens als litteratuur 3. De auteurskwestie 4. De verbreiding Hoofdstuk III De psalmen van Jan Utenhove 1. Utenhove's leven tot 1550 2. ‘Eenige psalmen, thien in getale’ (1551) 3. Vyf-en-twintig psalmen (1551) 4. Utenhove's leven van 1550 tot 1560 5. 25. Psalmen (1557) 6. 26. Psalmen (1558) 7. 11. Ander psalmen (1558) 8. De herdrukken van 1558 en 1559 9. Andere 26. psalmen (1559) 10. Het leven van Utenhove van 1560 tot 1565 11. LXIIII. Psalmen (1561) 12. De ‘Hondert psalmen’ (21 juni 1561) 13. Hondert psalmen, den lesten augusti 1561 14. Acht ende dertich psalmen 15. De psalmen Davidis, 1566, klein-8 o en 8 o 16. De bekendheid van Utenhove's psalmen in de Nederlanden 17. Slotbeschouwing Hoofdstuk IV De psalmen van Lucas de Heere 1. Inleiding 2. De psalmen 3. Gezangen 4. Conclusies en slotbeschouwing Hoofdstuk V Een Hantboecxken (1565) 1. Inleiding 2. De psalmen Hoofdstuk VI De psalmen van Datheen 1. Inleiding 2. De psalmen 3. Slotbeschouwingen Besluit Bibliografisch register Register van persoonsnamen Addendum Stellingen