De talen van Suriname

onder redactie van Eddy Charry, Geert Koefoed en Pieter Muysken (met medewerking van Sita Kishna)

titelpagina
DBNL vignet


VoorwoordInleidingAlgemene begrippen 1De ontwikkeling van de Surinaamse taalsituatie 2Kort bibliografisch overzicht 3SranantongoInleiding 1De oorsprong van het Surinaams 2Tekst 3De veranderende status van Sranan 4 Het Sranan van de verschillende bevolkingsgroepen: uniform of verschillend?SarnamiInleiding 1Het ontstaan van het Sarnami 2Een Sarnami tekst 3Waarom toch die emancipatie van het Sarnami? 4Surinaams-NederlandsInleiding 1Tekst 2De Surinamismen. Een linguistisch-didactisch probleem 3Een sociolinguistische verkenning van het Surinaams-Nederlands 4MeertaligheidInleiding 1Variëteiten van het Creools in Suriname. Prestige bij taalkeuze en taalvorm 2De taalkeuze als meter van de intimiteits-relatie tussen veeltaligen 3Het Nederlands als luxe-waar op de Surinaamse markt 4De mengtaal van Surinamers: een sociolinguistisch perspectief 5Meertaligheid in de klas: kansen op ontmoetingen 6Bibliografie