Taalsysteem en taalbouwsels

Inleiding tot een Nederlandse schoolgrammatika en teksttheorie op transformationeel-generatieve grondslag

H. Hulshof

titelpagina
DBNL vignet


Voorwoord 1 De taal 2 De zin 3 De nominale konstituent 4 De verbale konstituent 5 Dieptestruktuur en oppervlaktestruktuur 6 Werken met taal: Bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden 7 Transformaties 8 Grammatikaal en ongrammatikaal 9 Werken met taal: Funkties van de niet-werkwoordelijke delen van de verbale konstituent 10 Taal en tekst Register