Atlas van de Nederlandse klankontwikkeling (ANKO). Aflevering 2

Jo Daan en M.J. Francken

titelpagina

* Bij deze tekst wordt ook de mogelijkheid geboden om de originele pagina's te bekijken via de knop ‘origineel’ naast het paginanummer.

DBNL vignet


Een woord vooraf Inleiding Toelichting bij gebruikte termen en spelling Toelichting bij de kaarten 11 en 12. palatalisering en diftongering van wgm. û : zuur, uit 13. palatale, al of niet geronde, monoftong uit ogm. eu : duur (adjectief) 14. diftongering en verdere ontwikkeling van wgm. î : gelijk 15. ontwikkeling van ogm. eu: gieten 16 en 17. ontwikkeling van ogm. ai : stenen, klein 18 en 19. ontwikkeling van wgm. au voor labiaal/velair en dentaal: boom, dood 20. umlaut van ô uit wgm. au : ( ik ) geloof Het materiaal Zuur Uit Duur Gelijk Gieten Stenen Klein Boom, dood Geloof Lijst van afkortingen Lijst van aangehaalde werken [Kaarten] [11.] [12.] [13.] [14.] [15.] [16.] [17.] [18.] [19.] [20.]