Atlas van de Nederlandse klankontwikkeling (ANKO). Aflevering 1

Jo Daan en M.J. Francken

titelpagina

* Bij deze tekst wordt ook de mogelijkheid geboden om de originele pagina's te bekijken via de knop ‘origineel’ naast het paginanummer.

DBNL vignet


Een woord vooraf Inleiding Toelichting bij de kaarten 1. ă uit ogm. ai : ladder 2. ronding van ă voor ogm. nXt : bracht 3. geronde palatale vokaal uit wgm. ŭ in open lettergreep: vogel 4. ontronding van umlauts [ ʌ ]: rug 5 en 6. ā uit wgm. â (voor labiaal en dentaal): schaap en laten 8. oe uit wgm. ô : boek 7 en 9. umlaut van lange vokalen: groen (wgm. ô ), laag (wgm. â ) 10. gerekte klinker uit wgm. ĕ voor r + dentaal: waard (adj.). Tevens verhouding tot gerekte klinker uit wgm. ă voor r + dentaal. Het materiaal Ladder Bracht Vogel Rug Schaap Laten Schaap-laten Boek Groen Laag Waard Lijst van afkortingen Lijst van aangehaalde werken [Kaarten] [1.] [2.] [3.] [4.] [5.] [6.] [7.] [8.] [9.] [10.]