De Statenbijbel en zijn voorgangers

C.C. de Bruin

titelpagina
DBNL vignet


Voorbericht. Chronologisch overzicht Opgave van de vindplaats der handschriften, boeken, prenten en schilderijen, waarnaar de afbeeldingen vervaardigd zijn. Hoofdstuk I. Vulgata. Hoofdstuk II. Oudgermaansche voorloopers. Hoofdstuk III. Dertiende eeuw. Hoofdstuk IV. Veertiende eeuw. Hoofdstuk V. Vertalingen in druk tot 1522. Hoofdstuk VI. Verspreiding van bijbelvertalingen en omvang van bijbelkennis hier te lande voor de hervorming. Hoofdstuk VII. Bijbelsch Humanisme en Reformatie. Erasmus en Luther. Hoofdstuk VIII. Reformatorische bijbelvertaling in de eerste helft van de zestiende eeuw. Hoofdstuk IX. De vertaling van Erasmus' Nieuw Testament en de bijbel van Vorsterman. Hoofdstuk X. Verspreiding en vervolging van den Reformatorischen bijbel. Hoofdstuk XI. Katholieke bijbelvertaling. Hoofdstuk XII. De Reformatorische bijbel in ballingschap. Hoofdstuk XIII. Voorgeschiedenis van de totstandkoming der Statenvertaling. Hoofdstuk XIV. De totstandkoming en het karakter der Statenvertaling. Hoofdstuk XV. Invoering, ontvangst, gezag en beteekenis van den Statenbijbel. Lijst van geraadpleegde litteratuur.