Voor rede vatbaar.

Tien voorredes uit het grammaticale werk van Van Hoogstraten, Nylöe, Moonen, Sewel, Ten Kate, Huydecoper (1700-1730)

R.J.G. de Bonth & G.R.W. Dibbets

titelpagina

verantwoording

© 2004 dbnl / R.J.G. de Bonth & G.R.W. Dibbets 
DBNL vignet


InleidingWoordenlijst voorredes1. Van Hoogstraten 1700Berecht.2. Nylöe 1703Voorrede aan den lezer.3. Moonen 1706Aenspraek tot de nederduitsche leezers, liefhebbers onzer moederspraeke.4. Nyloe 1707Voorrede aan den lezer.5. Sewel 1708Voorreede aan den leezer.6. Van Hoogstraten 1710/11Aenspraek tot den nederduitschen lezer.7. Sewel 1712Voorreede aan den leezer.8. Van Hoogstraten 1723Aen den lezer.9. Ten Kate 1723Voorreden tot den lezer.10. Huydecoper 1730Voorrede tot den Bescheiden leezer.Lijst van personenLiteratuurverwijzingenLijst van illustratiesRegister van persoonsnamen