Camera Obscura

Nicolaas Beets

Bezorgd door Willem van den Berg, Henk Eijssens, Joost Kloek en Peter van Zonneveld

titelpagina
DBNL vignet  i.s.m. 


[Deel 1] Voorbericht, zesde druk; 1864 Bijvoegsel, veertiende druk; 1883 Jongens Kinderrampen Een beestenspel Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout Humoristen De familie Stastok Varen en rijden Genoegens smaken Uit de correspondentie met Augustijn Een oude kennis Verre vrienden Narede, en opdracht aan een vriend De familie Kegge 's Winters buiten Gerrit Witse Bijvoegsel der derde uitgave tot de narede en opdracht aan een vriend Laatste bijvoegsel (zevende uitgave) Verspreide stukken van Hildebrand [De Gids / Proza en poëzy] Vooruitgang Het water Begraven Eene tentoonstelling van schilderijen De wind [Souvenirs d'un voyage à Paris] Antwoord op een brief uit Parijs [Leeskabinet] Teun de Jager [De Nederlanden] De veerschipper De schippersknecht De barbier De huurkoetsier Het noordbrabantsche meisje De limburgsche voerman De markensche visscher De jager en de polsdrager De Leidsche peuëraar De Noordhollandsche boerin De Noordhollandsche boer De baker [Hollandsche Illustratie] Brief van Hildebrand aan schipper Rietheuvel [Deel 2] Woord vooraf Verantwoording Inleiding Bijlage 1 Editeursingrepen Bijlage 2 Lijst van drukken Bijlage 3 Illustraties Aantekeningen bij de Camera Obscura Bibliografie Na vijftig jaar Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura, door Hildebrand Voorrede Tweede uitgave I Van den nationalen hoed en verdere kleedingstukken II Van Rappo en verdere uit het oog verlorene personen III Van lagere en hoogere scholen, en examens in 't Latijn IV Van een vierde klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, benevens het een en ander betreffende letteren en schoone kunsten, en de periodieke pers V Van spoorwegen en vergulde koeken, en veel nieuws en anders in land en steden VI Van achtentwintigen en andere gedemonetiseerden VII Van lantarenvullers, licht en rook VIII Taal en stijl. Vragen en bezwaren Alphabetisch register van namen en woorden