terug  begin  verderprepost

Voorbeelden van zogenaamde volksetymologie.

Naar aanleiding van het artikel in De N. Taalg. II ontvingen we van verschillende lezers nieuw materiaal. Dr. M. Schönfeld te Tilburg wees op ‘de door echte Tilburgers gezegde uitdrukking “schreiende beens” = wijdbeens (vgl. het ww. schrijbenen)’. Aardige voorbeelden gaf Dr. E. Bonebakker te Semarang, uit de taal van Maleiers. Algemeen noemen daar de inlanders Sinterklaas: Sienjo (d.i. jongeheer) Klaas. Van de naam Bonebakker maken ze, door zinledige klankassimilatie met bekende inlandse woorden: Boeloebakr, of Boenoebakr of Aboe bakr (het laatste misschien met opzettelik-komiese verdraaiing. - In Soeroebaya was jaren geleden een advokatenkantoor van twee broeders Enschedé, door de inlanders uitgesproken als Enskedé. Nu is gedeh in 't Javaans = groot. De jongere broer, die later in de firma kwam, heette weldra bij de inlanders Ensketjil, d.i. de kleine Ens. - Uit het Drents tekende ik nog aan: hulpzelen naast heupzelen (bretels). Een begripsassociatie, die in het Drents al tot klankassimilatie aanleiding gaf, is vingerhoed (in verband gevoeld met hoeden (= behoeden). Een andere begripsassociatie merkte ik op in botvangen, waarin de visnaam bot gevoeld werd (vgl. slibvangen).

prepostterug  begin  verder