Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1776

DBNL vignet


Handelingen van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden.Jaerlijksche vergadering, gehouden in den Schutters Doelen te Leyden, op Dingsdag den 9. van Hooimaend 1776. des morgens ten negen uren, en vervolgd des namiddags ten drie uren.[Aanspraak van de voorzitter, Hendr. Twent][Levensbericht van Willem Kops]Programma van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden.Programma van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden.[Uitnodiging door Pieter Vreede junior][Brief door Pieter Vreede junior]