Werkgroep Negentiende Eeuw

De Werkgroep Negentiende Eeuw is opgericht in 1976 en stelt zich ten doel de studie van dit tijdvak in al zijn facetten (bijvoorbeeld kunst, literatuur, geschiedenis, natuurwetenschappen, pedagogie) te bevorderen. Tot de verdere activiteiten van de werkgroep behoort, naast de uitgave van het tijdschrift De Negentiende Eeuw, onder meer de organisatie van een jaarlijks symposium.

 

De Negentiende Eeuw, opgericht in 1977, is het wetenschappelijke, peer-reviewed tijdschrift van de Werkgroep Negentiende Eeuw. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en publiceert artikelen op het terrein van de geschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde en flankerende disciplines. Sinds 2006 wordt het tijdschrift geproduceerd door Uitgeverij Verloren.

 

Ieder jaar verschijnen twee themanummers: één nummer met bijdragen van het jaarlijkse congres van de Werkgroep en één nummer met een door de redactie gekozen thema. Jaarlijks wordt in een van de andere twee nummers een artikel gepubliceerd over de ‘State of the Art’ van de wetenschapsgebieden die in het tijdschrift vertegenwoordigd zijn, of van een deelgebied daarvan. In de vaste rubriek ‘Boekzaal der geleerde wereld’ verschijnen recensies van recente boeken op het gebied van de negentiende eeuw.

 

Bestuur Werkgroep Negentiende Eeuw:

Wessel Krul (voorzitter), Matthijs Lok (secretaris), Lotte Jensen (penningmeester), Piet Couttenier, Jenny Reynaerts, Robert Verhoogt en Janneke Weijermars.

 

Website Werkgroep Negentiende Eeuw:

Klik hier om naar de website Negentiende Eeuw te gaan.