Column archief
Stadia van beschaving | 24 mrt 2017
Aart G. Broek

In de eerste decennia van de vorige eeuw konden Nederlandse bezoekers aan Curaçao zich uitgesproken laatdunkend uitlaten over het beschavingsniveau van de Afro-Antilliaanse bevolkingsgroep. Soms werd hiertegen fel geageerd, met name door de rooms-katholieke missie. Zo… lees verder…

Vrouwen rondom Johan de Witt | 10 mrt 2017
Ineke Huysman

Johan de Witt (1625-1672), raadpensionaris van Holland, is zowel voor de nationale als internationale geschiedschrijving van groot belang. Toch heeft hij de afgelopen decennia te weinig aandacht gekregen, wellicht omdat zijn immens grote archief tot nog… lees verder…

De kat in de Nederlandse letteren | 20 feb 2017
Vilan van de Loo

Van alles dat ik merkwaardig en in gelijke mate irritant vind, staat de grote waardering voor de literaire kattenman op de eerste plaats. Dat komt ook omdat zijn werk zo uitstekend verkoopt en de kattenman in… lees verder…

Graag wat meer van het Italiaanse model | 5 feb 2017
Susanne Onel

Sinds 25 januari is er enige opschudding in de media over het feit dat de Rotterdamse dichter en performer Jules Deelder in de talkshow van Eva Jinek het gewaagd heeft zich niet te houden aan de… lees verder…

Wolken van tabak | 6 jan 2017
Feike Dietz

In de bachelorcursus Literaire Instituties, onderdeel van de Utrechtse neerlandistiekopleiding, maken studenten kennis met de institutionele contexten waarin literatuur functioneert, en denken zij na over institutionele veranderingen én continuïteiten vanaf de Middeleeuwen tot vandaag. Net voor… lees verder…

Kenner | 21 dec 2016
Liesje Schreuders

Bob Dylan heeft de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. Naar verluidt is hij blij verrast. Minder verrast was mijn vader, die al decennialang roept dat Dylan een Nobelprijs verdient. Hij kocht elke plaat, elke cd toen het… lees verder…

Ik leef, dus ik scan | 28 nov 2016
Vilan van de Loo

In de wandelgangen van mijn leven hoor ik het gerucht, dat de DNBL allerlei oude boeken naar de Filipijnen stuurt, waar snelle vrouwenhanden de bladzijden overtikken. Ze lezen niet. Ze verdienen geld. Er zijn veel avonden… lees verder…

Breid het bewaarbeleid voor tekstueel erfgoed uit! | 31 okt 2016
Nicoline van der Sijs

De afgelopen tijd heb ik tweemaal ervaren dat het bewaren van tekstueel erfgoed bijzondere zorg vraagt. En dat in het beleid van de overheid lacunes bestaan die door particulier initiatief worden gedicht. Zo bracht ik onlangs… lees verder…

Indische jeugdliteratuur, een anak kolong van de letterkunde? | 10 okt 2016
Coen van ’t Veer

Op 6 november houdt de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde haar jaarlijks symposium op het landgoed Bronbeek. Dit jaar is het onderwerp Indische jeugdliteratuur. Jeugdliteratuur is al heel lang het ondergeschoven kindje van de letterkunde, een ‘anak kolong’ zou… lees verder…

Waar is Wally? | 5 sep 2016
Liesje Schreuders

Literatuur en liefde – het mooie van die twee samen is, dat ze het onderscheid tussen werkelijkheid en taal vaag maken. Zodra de liefde wordt bezongen, lijkt niemand meer te weten wat echt is en wat… lees verder…

oudere berichten ►